Forskning och utveckling


Arctic Heat har varit involverad i en energiteknisk 20p-kurs vid Luleå Tekniska Universitet. Fyra studenter har arbetat, bland annat på plats i Harads, med att närmare studera Arctic Heats tankar kring energikol, och gjort beräkningar och tester för detta.

Mefos och Uleåborgs Universitet är andra samarbetspartners i pågående projekt som kan komma att ligga till grund för en produktionsanläggning av energikol i Harads. Anläggningen ska kunna tillvarata material från en femmilsradie och sysselsätta cirka 30 personer.

Visioner
Genom sitt delägarskap i bolaget Future Eco har Arctic Heat genomfört en förstudie för en fullskalig demoanläggning för energikol. Den planeras att uppföras i Arctic Heats befintliga anläggning i Harads och bli en av Future Ecos test- och demoanläggningar i kommunen.

 

By Formsmedjan. Powered by Yago