Industriområde


Till följd av satsningen på närvärmeverk i bygden byggdes ett nio hektar stort industriområde för bland annat upparbetning av material till närvärmeverket. Hit kan både privata skogsägare och större bolag leverera material. Flisningen utförs av lokala entreprenörer och är en upparbetningsplats med virkes-, biobränsle- och flisupplag.

By Formsmedjan. Powered by Yago