Harads Arctic Heat


 

Pannan


Arctic Heats flispanna är centralt placerad i byns gamla telestation. Pannan har en effekt på 2000 kW. Det kompletteras med en solfångare på 90 kvm som ger max 60 kW. Solfångaren förvärmer flisen när solinstrålningen är låg medan den automatiskt ställer om till att värma returvattnet när effekten är något högre.

Produktion:  Ca 4 000 000kWh/år.

Maskiner/utrustning: Flispanna ARITERM, effekt 2 MW, utvecklad och tillverkad i Sverige och Finland.

Reservenergi: Oljepanna effekt 1.5 MW. Ingen energi produceras med olja.

Flisåtgång: 2 000 tonråflis per år. Flislagret i anläggningen rymmer omkring 300 m³ flis.

Solfångare: Aquasol, maxeffekt 60 kW. (Produktion: 25 000 kWh/år)


Om oss


Per-Anders ErikssonNiclas Norberg – har alltid fascinerats av forskning och utveckling inom energikol och miljöfrågor, både under sina studier och examensjobb vid LTU och i sina nuvarande företag. Han är maskinförare i familjeföretaget Norbergs Transport men drivs också av att nätverka och skapa tillväxt i mötet med andra företagare.

”Det krävs en fundamental förändring för att möta den miljöutveckling vi har i världen i dag. Jag hoppas att vårt arbete ska kunna bidra i rätt riktning, även om det bara är en liten del av allt som måste göras.”

Per-Anders Eriksson  - är en sann entreprenör ut i fingerspetsarna som tidigt växte in i familjeföretaget Bodträskfors Mekaniska verkstad, BOMEK. Han är också engagerad i bygdens utveckling, bland annat genom den planerade anläggningen Arctic Bath, som även har kopplingar till miljöturism och tecnical visits.

”Det finns mycket att utveckla. Miljö är så mycket mer än att notoriskt återvinna. Man måste se till den totala miljöpåverkan”

By Formsmedjan. Powered by Yago